Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası

 

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

Akpınar Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. görevim nedeni ile şirkette çalışma sürecinde edindiğim; aşağıda tanımı yapılan kişisel, özel ya da gizli bilgileri ve bu bilgileri içeren dokümanları, elektronik kayıtları ve duyumları, hizmet sözleşmem sona erse dahi herhangi bir süre ile bağlı olmaksızın hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı şekilde üçüncü kişilere, kamuya, basın ve yayın kuruluşlarına vermemeyi, açıklamamayı, çoğaltmamayı, sır saklama yükümlülüğüm olarak Şirket çalışanı (Çalışan) sıfatı ile kabul ve taahhüt ederim.

İş bu taahhütname bağlamında özel ya da gizli bilgiler; her ne surette olursa olsun verilen, öğrenilen; mali bilgi raporları, plan ve politika belirleyen belgeleri, satın alma, pazarlama, satış, üretim ve depolama bilgileri, iş ilişkilerinde taraf olan bayi, müşteri, özel ya da kamu kuruluşları ve kişiler ile bunların isimleri, adresleri, kişileri ve ilgili dosyalarının içeriğindeki bilgileri, şirketin teknik donanımına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere şirketteki görevi sebebiyle muttali olunan tüm bilgileri ifade eder. Özel Bilgi kavramı aynı zamanda, Şirket kaynaklarından edinilmiş, tanıtım ve bilgi raporlarını, dokümanları ve kayıtları ve her ne surette olursa olsun çalışanlara yazılı ya da sözlü olarak verilmiş her türlü bilgiyi kapsar.

Yine bu taahhütname bağlamında kişisel veriler; şirket ve iştiraklerine, çalışanlarına, ziyaretçilerine, tedarikçilerine, müşterilerine, eski çalışanlarına, hissedarlarına ilişkin olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak işlenen, depolanan, kaydedilen, güncellenen, aktarılan, silinen kimliği belirlenebilir gerçek kişilere ait kimlik, iletişim, özlük, performans, görsel, sağlık bilgileri vb. gibi kişisel bilgileri ifade eder. Kişisel veriler, kişilerin rızası olmaksızın 3. Kişilerle paylaşılamaz. Yasal kurumlara ya da ilgili kişi bilgi taleplerine ilişkin bilgi/yanıt verme yükümlülüğü ancak KVK Ekip liderinin talebi ve onayı ile yerine getirilir ve her işlem kayıt altına alınır. Bunun dışında, herhangi bir kişisel veri ihlalinden Şirket tarafından hazırlanan Kişisel verilerin korunması politika ve prosedürlerine uymayan, gerekli önlemi almayan veri işleyen / ilgili personel sorumlu olur.

Bir çıkar karşılığında ya da çıkar olmaksızın, Kişisel, Gizli ya da Özel bilgileri herhangi bir surette ifşa ederek yukarıda yer alan taahhüdümü ihlal ettiğim ve bu nedenle Şirket’in maddi ya da manevi zararına neden olduğum takdirde, tarafıma yönelik her türlü tazminat veya yaptırım talebini kayıtsız şartsız yerine getireceğimi taahhüt ederim.

 

 

Akpınar Bilişim sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır. Daha Fazla