VERBİS ( VERİ SORUMLULARI SİCİLİ )

1. Veri sorumluları sicili nedir? Her veri sorumlusu veri sorumluları siciline kayıt yaptırmak zorunda mıdır?

Kanunun 16. maddesi gereğince Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak “Veri Sorumluları Sicili” tutulur. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir

2. Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu nasıl yapılır?

Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:

a. Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c. Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
d. Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
e. Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
f. Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
g. Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

3. Veri Sorumluları Siciline kimler kayıt olmalıdır?

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir. Ayrıca Kanunun 28. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen durumlarda veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır.